Instrukcja aktualizacji informacji o studenckich kołach naukowych w jednostce

Aktualizacja informacji o kołach naukowych funkcjonujących w jednostce dostępna jest dla wszystkich pracowników administracyjnych w '''sekretariatach instytutów''' (rola: `Pracownik sekretariatu`).

Aby dodać nową informację o kole naukowym lub zaktualizować instniejącą pozycję należy:

1. Zalogować się do ISODa dla pracowników pracujących poza dziekanatem.

2. Wejść do zakładki 'Dane instytutu'

3. Wejść do zakładki 'Koła naukowe'

4. Wybrać jednostkę organizacyjną oraz zaznaczyć ewentualny przycisk do wyświetlania promocyjnych obrazów koła naukowego, które będą wyświetlać się na wydziałowej stronie.

5. Użyć zielony przycisk 'Dodaj koło naukowe' lub żółty ołówek w wierszu, który powinien być zmodyfikowany.

Uwaga! Zalecanym rozmiarem zdjęcia promującego jest rozmiar 200 (szerokość) na 200 (wysokość) pikseli.

dane_instytutu.png (4.46 KB) Robert Szmurło, 07/08/2013 07:13 pm

edycja_kola.png (83.7 KB) Robert Szmurło, 07/08/2013 07:13 pm

kola_naukowe.png (5.11 KB) Robert Szmurło, 07/08/2013 07:13 pm