Instrukcja użytkownika - Podręcznik systemu ISOD (Internetowy System Obsługi Dziekanatu)

Zachęcamy do współpracy przy tworzeniu podręcznika systemu Wirtualnego Dziekanatu. Edycja stron podręcznika możliwa jest po zalogowaniu do systemu Wiki. Aby uzyskać hasło i login do systemu wystarczy napisać maila na adres . Mamy nadzieję, że wspólnie stworzymy wartościowy podręcznik, który będzie koncentrował się na rozwiązywaniu konkretnych problemów, a nie będzie 'opasłym tomiskiem', którego nikomu nie chce się czytać. Niektóre strony z podręcznika są automatycznie linkowane z systemu tworząc pomoc kontekstową.

Spis treści:

 1. Lista uruchomionych w systemie modułów
 2. Definicje pojęć
 3. Numery katalogowe
 4. Moduł wniosków i podań studenckich
  1. Moduł wniosków i podań - student
  2. Moduł wniosków i podań - pracownik dziekanatu
  3. Moduł wniosków i podań - Dziekan
  4. Moduł wniosków i podań - Podanie przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej
  5. Moduł procedur - obsługa postępowań związana z powiadomieniem o rozpoczęciu
 5. Instrukcja użytkownika dla studenta
  1. Podgląd postępów w nauce
  2. Podgląd oferty dydaktycznej
  3. Informacje o płatnościach
  4. Wyszukiwarka wykładowców
  5. Składanie deklaracji specjalności
  6. Składanie deklaracji przedmiotów
  7. Zapisy na terminy zajęć
  8. Podgląd bieżących ocen w ramach poszczególnych zajęć
  9. Współpraca indywidualna z wykładowcami i innymi studentami w ramach projektów zespołowych
  10. Projekty SVN
  11. Rezerwacja terminów konsultacji
 6. Instrukcja użytkownika dla wykładowcy
  1. Lista wybranych funkcji
  2. Przenoszenie ocen z jednego protokółu ocen do innego
  3. Zatwierdzanie protokółów ocen
  4. Obsługa raportu JSA
  5. Obsługa raportu JSA - Instytuty
  6. Podgląd historii zaliczeń studenta na protokóle ocen
  7. Rejestracja prac dyplomowych studentów OKNO
  8. Regulaminy kursów
 7. Instrukcja użytkownika dla kierownika jednostki
  1. Instrukcja aktualizacji informacji o konferencjach organizowanych przez jednostkę
  2. Instrukcja aktualizacji informacji o zespołach naukowych w jednostce
  3. Instrukcja aktualizacji informacji o studenckich kołach naukowych w jednostce
  4. Instrukcja aktualizacji informacji o pracownikach
  5. Instrukcja nadawania uprawnień do pobierania kluczy
  6. Oferta dydaktyczna jednostek
  7. Aktualizacja roku zatrudnienia
 8. Instrukcja użytkownika dla osoby przygotowującej plany
 9. Menadżer wydziału
  1. Instrukcja średnich rankingowych - Dziekanat
  2. Naliczanie płatności
  3. Uzgadnianie informacji o studentach Polon-Ewista
  4. Usuwanie kursów z deklaracji studentów decyzją Dziekana
  5. Procedura uruchamiania deklaracji
  6. Procedura wprowadzania zleceń dydaktycznych dla pracowników z innych wydziałów
  7. Procedura generowania protokołów
  8. Procedura zakładania kont w systemie
  9. Procedura dodawania studenta do wygenerowanego protokołu
  10. Procedura importu nowozarekrutowanych studentów z systemu Rekrutacja
  11. Procedura przenoszenia ocen z systemu SJO do ISODa
  12. Instrukcja rejestr decyzji administracyjnych
 10. ISOD Nauka (ISOD BON - Baza Osiągnięć Naukowych)
  1. Edycja definicji pól osiągnięć
  2. Instrukcja generowania raportu osiągnięć z Repozytorium PW
 11. Dodatki
  1. Projekty SVN
  2. Strony informacyjne poszczególnych ekranów systemu
   1. Często zadawane pytania (F.A.Q.)
 12. Moduł studiów podyplomowych
  1. Opis modułu
  2. Dodanie nowego studenta
  3. Kontynuacja studiów podyplomowych poprzez rejestrację na kolejny semestr.
  4. Uruchomienie kursów związanych ze studiami.
  5. Zapisanie studentów na kursy.
  6. Udostępnienie konta w systemie ISOD studentom podyplomowym.
  7. Założenie konta i udostępnienie konta osobie spoza wydziału.
  8. Usunięcie studenta z listy.
  9. Resetowanie hasła i konta.
  10. Importowanie studentów podyplomowych
 13. Moduł wniosku o transfer ocen

Aplikacje towarzyszące ISOD

 1. Instrukcja iSod.Suplement.NET

Release notes

 1. Release ISOD-Stud 1.4.220
 2. Release 1.4.230
 3. Release ISOD-Stud 1.4.223
 4. Release ISOD-DEAN 1.4.236
 5. Release ISOD-Stud 1.4.224
 6. Release ISOD-Stud 1.4.240
 7. Release ISOD-DEAN 1.4.245